KLIMASERVIS


klima2Nabí
zíme údržbu a servis autoklimatizací plně automatickým zařízením firmy Bosch. Mimo běžného plnění a výměny náplně klimatizace provádíme proplach celého systému. Jsme schopni zajistit diagnostiku úniků chladiva ze systému, odstraníme plísně, bakterie a zápach tak, aby jste mohli plně využít pohodlí klimatizovaného automobilu. K únikúm klimatizačního média dochází průběžně u všech klimatizací, včetně těch nových. Proto je nezbytně nutné klimatizaci pravidelně udržovat, čistit a doplňovat chladidlo. Tuto poměrně složitou údržbu rádi provedeme za Vás v našem autoservisu. Zvláště u automatických klimatizací, které se spouští i v zimě, doporučujeme tuto údržbu provádět dvakrát ročně. Jen takto lze zajistit dobrou funkčnost klimatizačního systému.

Klima1